การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการฝึกการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีการรบ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.5

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (เวลา 10.00 น.)
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการฝึกการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีการรบ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.5 ส่วนหนึ่งของความร่วมมือความมั่นคงอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี Consul General Lisa A.Buzenas กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำสถานกงกุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ , Mr Raymond D.Morton หัวหน้าสำนักงานความมั่นคง ,.Mr Richard H.Anderson Pacific Augmentation Team ,คุณนพพนธ์ เทียมชัยภูมิเจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคง ,พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ,แขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธีปิด ณ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายนเรศวรมหาราช) อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่