การสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็น     ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 880 อัตรา