ประชุมเตรียมความพร้อมสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกฯประจำปี 2565-2566

วันที่ 10 ม.ค.2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 และพ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 ร่วมประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อมสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกฯประจำปี 2565-2566 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม บก.อก.ภ.5
โดยได้คอรเฟอเร้นท์ มายัง ศฝร.ภ.5 โดยมี พ.ต.อ.ดร.สมญัติ คำปาละ อาจารย์ สบ.5 เป็นประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบ