ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัว

วันที่ 19 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณุสุรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดศฝร.ภ.5 ได้จัดงานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัว เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี ณ โรงอาหาาร 2 ศูนฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5