ยินดีต้อนรับ นักเรียนนายสิบตำรวจ

วันที่ 1 ตุลาคม 2566
พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายหน้าที่ให้ พ.ต.อ.เอกวัตร วรรักษา ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5 รับนักเรียนนายสิบรุ่นที่ 14 ลำปาง 72
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

ขอให้ นสต.14 ทุกนายอดทนและตั้งใจผ่านการฝึกให้ได้ เส้นทางที่กันดาร สู่ปลายทางที่ภาคภูมิ

#นสต14 #ลำปาง72

ฝึกให้เหมือนจริง เมื่อปฏิบัติงานจริง ทำให้ดีกว่าฝึก