ลงนามความร่วมมือภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

วันที่ 16 มีนาคม 2566 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 นายเมธี ชัยสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยมีข้าราชการศาลปกครอง(บริหาร)และ อาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเชียงใหม่