โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ร่นที่ 5)

วันนี้ ( 30 พ.ย. 2566 ) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ประธานพร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 , คณะชุดครูฝึก ฯ ได้ทำพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ร่นที่ 5) โดยมี พ.ต.อ.จำรัส โพธิยอด ผกก.ฝอ.ฝร.ภ.5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5