ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่-เส้นทาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

ที่ตั้งหน่วยงาน

  • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
  • เลขที่ 145 หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
  • หมายเลยเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882
  • หมายเลขโทรสาร  0 5482 9882