การประชุมกับสำนักงานตรวจสอบและยับยั้งการลักลอบการนำเข้าอาวุธนิวเคลียร์

วันนี้ 4 ต.ค.66 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5
, พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ วัฒนาโฆษิต และ พ.ต.ต.ศักย์วัฒน์ อุตรอินทร์
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจสอบและยับยั้งการลักลอบการนำเข้าอาวุธนิวเคลียร์ กับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนางสาวเอริน เซอร์ปีส (ERIN SERPIS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศกระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา เป็นประธาน/ผู้บรรยายในที่ประชุม