การประชุมบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 15 ธ.ค. 66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ    อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.5 และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 ได้ร่วมประชุมบริหาร ศฝร.ภ.5 ครั้งที่ 9 / 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ที่ประชุมทราบ และแนะนำตัวข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.ภ.5