การประชุมบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 13 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ประธานพร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ อจ.(สบ 5 ) ศฝร.ภ.5 และ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 ได้ร่วมประชุมบริหาร ศฝร.ภ.5 ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อติดตามผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.ภ.5