กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนนายร้อยตำรวจออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

โปรดติดตามรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

• ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://admission.rpca.ac.th

• เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : https://rpca.ac.th