กิจกรรม อบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

วันที่ 6 เม.ย. 66 ชมรมยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดกิจกรรม อบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 ณ สนามยิงปืน ศฝร.ภ.5