ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5มอบหมายให้ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5พร้อมข้าราชการตำรวจศฝร.ภ.5ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5