ครูตำรวจ D.A.R.E. ดีเด่น

ขอแสดงความยินดี ร.ต.ท.วันไชย์ คำขุม รอง สวป.(อก.)ปค.ศฝร.ภ.5
ครูตำรวจ D.A.R.E. ดีเด่น ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ขอให้ ร.ต.ท.วันไชย์ คำขุม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจสืบต่อไป
ทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจ