ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ฯเป็นพนักงานราชการทั่วไป

– ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป