งานไหว้ครูมวยไทย ตำรวจภูธรภาค 5

โครงการ “มวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย” ประจำปี 2566

จะจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธาน ร่วมกับ พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่และ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) โดยโครงการนี้ ได้ใช้กำลังนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน 700 นาย เป็นผู้ฝึกซ้อม ผ่านการถ่ายทอดจากครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆ โดยการควบคุมของ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ

– เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” อันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็น soft power ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

– เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “แม่ไม้มวยไทย” อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา สืบสานมวยไทย เป็นมรดกไทย มรดกโลก ให้แพร่หลาย

– เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึก รู้จักการแบ่งเวลา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข

– เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ บุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มวยไทย ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย