ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่ง การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าฯหน่วยงานสอบสวน ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่ง การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าฯหน่วยงานสอบสวน ฯ