ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายภารกิจการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนประจำปี 2565 และ 2566จำนวน 620 อัตรา

วันที่ 16 ม.ค.2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 ประธานอนุกรรมการกองอำนวยการสอบ ได้ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายให้กับ ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น , ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าห้องสอบ และผู้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสอบ ทุกนาย โดยมี พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 , พล.ต.ต.กิตติ สกุณี ผบก.อก.ภ.5 , พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.อ.สมบัญติ คำปาละ อจ.(สบ 5 ) ศฝร.ภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศฝร.ภ.5 ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 เป็นผู้บรรยายขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5