ประชุมบริหาร ศฝร.ภ.5 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 22 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นักรบ  หลิ่มวิรัตน์  ผบก.ศฝร.ภ.5 ประธานพร้อม พ.ต.อ.ฐนกร  คุ้มวงศ์  รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สุริยงค์  วุฒิ  รอง ผบก.ศฝร.ภ.5  พร้อมข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5  ได้ร่วมประชุมบริหาร ศฝร.ภ.5 ครั้งที่ 7 / 2566  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน , งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ,ผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ที่ประชุมทราบและเตรียมความพร้อมในการรับตัวของนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้าประจำกองร้อยในวันที่ 1 ต.ค.2566 พร้อมมอบเสื้อสามารถข้าราชการตำรวจดีเด่นและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ  จำนวน  3 นาย ได้แก่

ด.ต.นิคม เปี้ยปลูก ผบ.หมู่(ป.)ฝอ.ศฝร.ภ.5

ด.ต.จามร เมืองยศ ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.5

ด.ต.ภานุพงศ์ นวลบุดดี ผบ.หมู่(ป.)ฝอ.ศฝร.ภ.5

ณ ห้องประชุมชั้น  2  อาคารเรียนรวม 6 ชั้น  ศฝร.ภ.5