ประชุมบริหาร ศฝร.ภ.5 ครั้งที่ 5 / 2566

วันนี้ ( 18 ก.ค.2566 ) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.5 และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 ได้ร่วมประชุมบริหาร ศฝร.ภ.5 ครั้งที่ 5 / 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน และผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.ภ.5