พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5    ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5