พิธีสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 17 ต.ค. 66 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ประธานพิธี นำกล่าวสาส์น พล.ต.อ.ต่อศักดิ์        สุขวิมล (ผบ.ตร.) คำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 ,พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 ,พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ อาจารย์(สบ5) ศฝร.ภ.5 ,ข้าราชการตำรวจสังกัด ศฝร.ภ.5 และนักเรียนนายสิบตำรวจ ร่วมพิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทำบุญถวายสังฆทาน เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มอบทุนการศึกษาร้านค้าสวัสดิการให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัดศฝร.ภ.5 และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประจำปี 2566