พิธีส่งมอบธงประจำหน่วยและส่งมอบหน้าที่ ผบก.ศฝร.ภ.5

วันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ฯ ได้เดินทางมา ศฝร.ภ.5 เพื่อทำพิธีส่งมอบธงประจำหน่วยและส่งมอบหน้าที่ ผบก.ศฝร.ภ.5 ให้กับ พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ท่านใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ อาจารย์ (สบ 5) ศฝร.ภ.5 ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 และ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5 กองร้อย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.5 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ