พิธีไหว้ครูมวยไทย ตำรวจภูธรภาค 5

ภาค 5 จัดไหว้ครูมวยไทยยิ่งใหญ่ ยกระดับมวยไทยให้เป็น Soft Power
          วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลานประตูท่าแพ อ.เมือง จว.เชียงใหม่

          พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้เป็นประธานพิธีไหว้ครูมวยไทย ตำรวจภูธรภาค 5 โดยมี พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5,นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รอง นายก อบจ.เชียงใหม่ ,นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ,พ.อ.ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.33 ,นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ , ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) และครูมวยค่ายบัญชาเมฆ ร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยดังกล่าว

          สำหรับโครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย ของตำรวจภูธรภาค 5 นี้ ได้จัดขึ้นตามโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีแนวคิดยกระดับมวยไทยให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมวยไทยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลทั่วโลกและมีเป้าหมายให้มวยไทยได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปีกในอนาคต และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจัง

          ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้ร่วมกับ ค่ายมวยบัญชาเมฆ (บัวขาว) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง (MOU) ในการร่วมส่งเสริมผลักดันให้กีฬามวยไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด,บุตรหลานของข้าราชการตำรวจ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการออกกำลังกายรักษาสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย และเป็นการขับเคลื่อนกีฬาสู่ชุมชนและหมู่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ได้ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 บรรจุกีฬามวยไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ และมีการฝึกมวยไทยโดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้สอน

          โครงการนี้ได้มีการฝึกมวยไทยให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 700 นาย โดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆมาเป็นผู้ฝึกสอน ภายใต้การควบคุมของ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) มีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” อันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็น soft power ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

2.เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “แม่ไม้มวยไทย” อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา สืบสานมวยไทย เป็นมรดกไทย มรดกโลก ให้แพร่หลาย

3. เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึก รู้จักการแบ่งเวลา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข

4. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ บุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มวยไทย ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย

ในวันนี้ นักเรียนนายสิบตำรวจ จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 200 นาย ได้ร่วมกันไหว้ครูมวยไทย ตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้ฝึกซ้อมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ร.ท.สมบัติหรือบัวขาว บัญชาเมฆ, รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ ,นายคณิต สอนราช อ.ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ,นายวิชิต ตุ่นกระโทก ผู้เชี่ยวชาญมวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เขตอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้