ยินดีต้อนรับคณะกงสุลใหญ่อเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ต.ค.2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 ,พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ อาจารย์ (สบ 5) ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.จำรัส โพธิยอด ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.เอกวัตร วรรักษา ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5 และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 กลุ่มงานอาจารย์ ร่วมต้อนรับ คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่อเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.14) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว และประชุมสัมมนากับข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ ศฝร.ภ.5