ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว

24 เมษายน 2566 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5

25 เม.ย.66 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.อ.จำรัส โพธิยอด ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5

26 เม.ย.66  พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก. ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกวัตร    วรรักษา ผกก.ปค. ศฝร.ภ.5

27 เมษายน 2566 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง     พวงผกา มุ่งดี อาจารย์ สบ.4 กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5

28 เมษายน 2566  พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.อ.อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5