ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว

1 พ.ค. 2566 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.จำรัส โพธิยอด ผกก.ฝอ. ศฝร.ภ.5

2 พ.ค.66 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกวัตร  วรรักษา ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5

3 พ.ค.66 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก. ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ. หญิง ศุภลักษณ์ พันธ์โกศล อจ.(สบ4)กอจ.ศฝร.ภ.5