ร่วมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว

วันที่ 18 เม.ย.66 พล ต.ต. นักรบ หลิ่มวิรัตน์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5

วันที่ 19 เม.ย.66 พล ต.ต. นักรบ หลิ่มวิรัตน์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.จำรัส โพธิยอด ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5

วันที่ 20 เม.ย.66 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก. ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกวัตร วรรักษา ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5

วันที่ 21 เม.ย.66 พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง พวงผกา มุ่งดี อจ.(สบ.4) กลุ่มงานอาจารย์